Wednesday, December 18, 2013

False rumors become truer if you tell them to Steve.
--from the Zulu ("Amahebezi angamanga ziba kancane okungamanga uma utshela ukuba Steve.")

No comments: